Naturterapi er især velegnet til at arbejde med:

  • Stress og udbrændthed

  • Depression og nedtrykthed

  • Angst og uro

  • Relationelle problematikker (fx familie- eller parforhold)

  • Eksistentielle udfordringer

  • Sorg og tab

  • PTSD

Naturterapi – kort fortalt

Naturterapi er en form for terapi, hvor naturen får lov at spille en aktiv rolle. Man kunne også kalde det natur-assisteret terapi, for vi inviterer naturen ind som medspiller i det terapeutiske ‘rum’ og inviterer dig til at mærke og sanse og opleve på en helt anden måde end i en traditionel samtaleterapi indendørs.

Naturterapi foregår, i sagens natur, udendørs og i al slags vejr (dog ikke i farligt vejr som fx snestorm).

Ideen om at bruge naturen til at forbedre vores mentale og følelsmæssige balance har eksisteret i årevis – tænk bare på, hvor mange gange “frisk luft og gåture” er blevet anbefalet som gavnligt for både det ene og det andet.
En voksende interesse for et mere holistisk og gensidigt forhold til naturen har med tiden ført til udviklingen af naturterapi som en anerkendt terapiform, og i dag har vi veldefinerede redskaber til at tage vores klienter med derud, hvor det virkelig er muligt at mærke sig selv.

Sådan foregår en session