Mindfulness er især velegnet til at håndtere:

  • Stress og udbrændthed

  • Depression og nedtrykthed

  • Angst og uro

  • Relationelle problematikker (fx par- og familieforhold)

  • Eksistentielle udfordringer

  • Sorg og tab

  • PTSD

Mindfulness – kort fortalt

Mindfulness er evnen til nærvær. Evnen til at have den fulde opmærksomhed på det, der er lige nu og her. At være mindful er at være til stede uden at lade sig distrahere af alle de tanker og følelser, som automatisk dukker op i vores bevidsthed.

Med mindfulness bliver du i stand til at se, at du er blevet fanget ind af en gammel historie, som holder dig fast i en uhensigtsmæssig overbevisning. Og mindfulness giver dig evnen til at lytte til stilheden i stedet for al støjen og med kærlig accept indse, at du faktisk er helt perfekt. På DIN helt egen måde.

Sådan foregår et forløb