Vores hjem set fra luften (mod syd)

I juli 2019 købte vi ejendommen, som nu danner ramme om vores liv og virke. Det har været en årelang drøm at finde et sted, hvor vi kan dyrke jorden og leve tæt på naturen og på samme tid have plads til og mulighed for at hjælpe andre til et liv i større balance.

Drømmen indebærer, at vi vil bygge bæredygtigt og sundt, og derfor startede vi med at rive den oprindelige gård ned, så vi kan starte på en helt frisk. Det lyder måske drastisk, men alle sagkyndige bekræftede beslutningen. Vi planlægger desuden at bygge et tofamiliehus, så vi kan bo to generationer her.

Derudover er det planen, at vi vil bygge et varmtvandsbassin, så Lotte kan give sessioner her.

Sideløbende med nedrivning og byggeri ønsker vi at dyrke jorden på en måde, som vi kan være bekendt over for kommende generationer, og i tilgift hertil skabe en have fyldt med levesteder og fødekilder for både fugle, insekter, pattedyr og padder.

Følg med på bloggen for at se, hvad der sker aktuelt.

Billedet er fra 13. juli 2019 – inden vi gik i gang med transformationen af stedet.

Dronepilot og fotograf: Peter Springborg